Losowy

Dofinansowanie publiczne na szkolenia

Lista przedsiębwzięć, które dostaną subwencję w obecnym kwartale:Optymalizacja modeli biznesowych dotyczących handlu artykułami i usługami poligraficznymi dzięki wdrożeniu innowacyjnego procesu informatycznego B2BUproszczenie modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partn

Czytaj więcej...

Dofinansowanie publiczne na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Lista przedsiębwzięć, które dostaną subwencję w obecnym kwartale:

Optymalizacja modeli biznesowych dotyczących handlu artykułami i usługami poligraficznymi dzięki wdrożeniu innowacyjnego procesu informatycznego B2B

Uproszczenie modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu B2B.

Analizy nad budową architektury masowego systemu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną

Kompletne stworzenie i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Kompletne zaprojektowanie systemu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o. o. a jej partnerami handlowymi

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych w krajach układu współpracy autorskiej- Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjno-promocyjne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku

E-system zarządzania produkcją konstrukcji stalowych i Elektroniczny System Ewidencji SPOIN - nowatorskie e-usługi dedykowane branży konstrukcji stalowych.|Integracja systemów mobilnych korporacji Autotraper 4x4, Autotraper Sport Service, Zyta Majchrzak i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Kompleksowe połączenie modelu mobilnego firmy DAZI Management z systemami partnerów biznesowych w celu stworzenia zintegoowanego Systemu Zarządzania Kampaniami Telemarketingowymi.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, Leasing i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

NEXUS - zaimplementowanie od a do Z procesu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji.

Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego zaimplementowanie od a do Z. PKWiU 27.11.26.70 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z procesu klasy B2B integrującego pracesy biznesowe grupy Drukarnia w Oficynie w obrębie zamówień i realizacji usług, w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz Stworzenie od nowa innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Spółka Jawna a partnerami

OXYGEN-wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą danych poddostawców

Program Welcome - projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych

Pyrzowice.pl - utworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach.

Stworzenie bazodanowej platformy internetowej synergian.pl, umożliwiającej automatyczne kojarzenie zleceniodawców i zleceniobiorców oraz wieloparametrową ocenę przebiegu zlecenia.

Wdrożenie e-usługi umożliwiającej szybkie prototypowanie interfejsów aplikacji mobilnych, współpracy w czasie rzeczywistym nad prototypami, tworzeniu screencastów.

Stworzenie nowoczesnej i praktycznej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości, z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Stworzenie internetowego serwisu zautomatyzowanej pomocy prawnej, sprzyjającej zarówno powstawaniu nowych przedsiębiorców, jak i oferowanej funkcjonującym na rynku firmom: www.dzial-prawny.pl.

Stworzenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D

Zaprojektowanie nowoczesnego serwisu teleinformatycznego Fachowcy24 automatyzującego proces zamawiania oraz przyjmowania zleceń na rynku lokalnych specjalistów / fachowców.|Zaprojektowanie platformy świadczącej e-usługę udostępniania oprogramowania do wsparcia komunikacji z klientami oraz oraz zarządzania firmą z branży rozrywkowej

Opracowanie systemu służącego do wymiany informacji pomiędzy firmami w zakresie procesów realizacji projektów informatycznych oraz ISO, rozliczania, ofertowania, monitoringu realizacji prac i nadzoru nad procesami partnera w ramach świadczonych usług.

Wstępne opracowanie procesu B2B do automatyzacji kooperacji z kontrahentami oraz zarządzania procesem świadczenia usług przez Kancelarię Adwokacką Jacek Wilk i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2007/000035 Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations oraz jego polskiego pierwszeństwa P 379827.

Formalne zgłoszenie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Leszka Kowalika

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego systemu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Aloes w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między Aloes, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Zaimplementowanie od podstaw IT procesu B2B optymalizującego procesy biznesowe w obszarze ofertowania, zarządzania produkcją oraz rozliczania realizacji projektów tworzenia szkoleń e-learningowych w działalności Smart Education International sp. z o.o.

Wdrożenie nowoczesnego procesu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i wdrożenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw zdalnego modelu klasy B2B optymalizującego proces pozyskiwania i przekazywania klientów zainteresowanych zakupem polis ubezpieczeniowych. |Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie Zakład Produkcyjno -Handlowy BASTAmgr inż. Stanisław Barczyk dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii wytwarzania wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania radiatorów wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i modeli handlowych

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B do controllingu i raportowania na giełdę w Tele-Polska Holding S.A. w celu koordynowania działalności telekomunikacyjnej grupy kapitałowej

Wdrożenie systemu B2B oraz Strategic Analysis Tools - narzędzia działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą AK Consulting a partnerami

Wdrożenie systemu mobilnego klasy B2B wprowadzającego całkowitą automatyzację procesów w obrocie nieruchomości i elektroniczny obieg dokumentów.

Wdrożeniu nowoczesnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę między Leadgenerator.pl Sp. z o.o. a partnerami działającymi w branży marketingu zdalnego.

Wsparcie na pozyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

Wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG.

Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dedykowana dla automatyzacji i koordynacji modeli zamawiania, produkcji i zarządzania projektami pomiędzy Firmą Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. i Partnerami.Tagi: