Losowy

Wyjazdy i zagraniczne sympozja

Szkolenia i zagraniczne sympozja W ramach naszej pracy naukowej braliśmy udział w następujących kongresach, szkoleniach i wyjazdach anglojęzycznych: Inżynieria bezpieczeństwa produktu (PSES), 2006 IEEE, MeksykElektronika, obwody i systemy (ICECS), 2009 16. IEEE, AtlantaMonitorowanie i ochrona Internetu (ICIMP), 2007 r. 2.

Czytaj więcej...

Darmowe szkolenia dla organizacji niedochodowych

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć organizacje niedochodowe prowadzą nader wartościowe projekty i zatrudniają do nich wysoce zaangażowanych działaczy, to brak im eksperckiego przygotowania dotyczącego zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe najczęściej ich nie stać.

Doradcy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom pomóc.  Aktywistów działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na nieodpłatne kursy z kilku dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy którym taka pomoc jest potrzebna  mogą przesłać wniosek o szkolenie pisząc na adres [email protected] 

Rejestrować się mogą formalnie zarejestrowane instytucje, jak również pojedynczy działacze.  Bez względu na status formalny, każdy może ubiegać się o pomoc.  Szkolenia są w 100% darmowe, jednakże beneficjenci winni znaleźć miejsce prowadzenia warsztatu – np. zaprzyjaźniony hotel czy okoliczny dom kultury. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

zarządzanie projektem w organizacji non profit

zarządzanie grupą aktywistów – rola i zadania lidera

zespół i efekt synergii

rozwiązywanie problemów społecznych

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

prowadzenie prezentacji i przemówień

komunikacja międzykulturowa 

szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Oferta wsparcia Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie przesyłać można w dowolnym czasie. Jednak trenerzy nie obiecują pomocy szkoleniowej w odpowiedzi na każdą prośbę. Ograniczenie stanowi pula dostępnych w danym miesiącu miejsc i uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Zależy nam by wolontariusze byli równie profesjonalni jak menedżerowie w biznesie – wyjaśnia Dorota Owczarska, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam realizowane przez wolontariuszy projekty będą bardziej efektywne, nawet w poczatkujących instytucjach. W takich miejscach wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są zwykle potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach widzimy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Chcemy choć spróbować trochę to zmienić.  Tagi: